Żywiec

Woda źródlana NATURA

Woda źródlana NATURA dostarczana przez rozlewnię „Źródła Natura” czerpana jest z Pradoliny Kaszubskiej u podnóża wysoczyzny Kępy Oksywskiej, stanowiącej fragment mezoregionu Pobrzeża Kaszubskiego. Jest to woda niskomineralizowana (363,83 mg/l) o naturalnej czystości chemicznej i mikrobiologicznej.

W opinii ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Poznaniu (BU/67/2018) woda ta została oceniona jako woda źródlana przeznaczona zarówno do bezpośredniego spożycia jak i do przygotowania napojów i posiłków.

Aktualne wyniki analizy fizyko-chemicznej potwierdzają stałość składu mineralnego i właściwości wody, a starannie kontrolowany proces rozlewania gwarantuje niezmienność składu mineralnego.

Woda NATURA rozlewana jest w butlach 18,9 litra tylko w jednym miejscu, co gwarantuje zawsze taki sam produkt o niezmiennie wysokiej jakości.

Skład chemiczny wody źródlanej NATURA:

Kationy Aniony

  • magnez 13,37 mg/l fluorki 0,05 mg/l
  • potas 2,3 mg/l chlorki 6,4 mg/l
  • wapń 57,11 mg/l węglowodany 239,20 mg/l Ogólna mineralizacja 363,83 mg/l
  • sód 7,1 mg/l siarczany 18,20 mg/l Ujęcie wody: Studnia nr 1 Dębogórze Wybudowanie

laur konsumenta